Tripcoordinators

Sorry, this entry is only available in Norwegian.


Alle våre turer ledes av våre turledere. De har ansvar for å planlegge, arrangere og lede turen på en trygg måte. Takket være disse, kan vi tilby mange og varierte turer hvert semester.

 

Hvem er turlederne?

Det kan faktisk være deg det òg! Vi er alltid interresert i å få flere turledere. Hvert semester er det terminlisteslipp, der vi setter opp turlederne for de turene vi har det semesteret. Invitasjon til terminlisteslippet sendes ut på e-postlisten. Alle kan møte, og det serveres kake 🙂

Du kan selv foreslå turen du vil lede, det setter vi stor pris på. Det er alltid to turledere på hver tur. På den måten kan man hjelpe hverandre med oppgaven. Det utvelges også en representant fra styret som kan hjelpe dere med pratiske ting og spørsmål, for eksempel å få utstyr fra utstyrslageret vårt på Dragvoll.

Siden turlederjobben krever noe av din tid lokker vi med to gulerøtter 🙂

  1. Du blir raskt kjent med andre aktive medlemmene i gruppa.
  2. Du har mulighet til å låne utstyr av Ski og Fjell
  3. Du får mulighet til å forhåndspåmelde deg til alle turene det semesteret du er turleder. Dette kan være gunstig på de mest poplære turene, der det er begrensinger på antall plasser som går fort unna!