Bli med

Hvordan bli medlem

Er du medlem av NTNUI kan du bli medlem av Ski og Fjellsport. Vi har ingen ekstra medlemskontigent!

Du trenger bare å melde deg på e-postlisten vår HER, og vipps så er du medlem.

E-postliste: På denne listen blir all nødvendig informasjon om Ski og Fjellsport sine offisielle turer lagt ut. Medlemmer av listen regnes som medlemmer av Ski og Fjellsport gruppa.

Foto: Kari Noer Lilli 

Hvem kan bli med på tur

Alle NTNUI-medlemmer! Men på enkelte turer kreves det mer og da forventer vi at du har den erfaringen og fysikken som er nødvendig. Turlederenes oppgave er å organisere turen og foreta rutevalg. Det er selvsagt muligheter for å påvirke dette, men turleder har siste ordet.

Alle er med på eget ansvar!


Hvordan melde seg på tur

  1. Finn en tur på vårt  turprogram som du har lyst til å være med på.
  2. Følg med på epostlista. Her vil det bli sendt ut en turmail ca. 2 uker før turen arrangeres med nødvendig informasjon om turen, en link til ett påmeldingsskjema og sted og tidspunkt for turmøtet i forkant av turen.
  3. Meld deg på via dette påmeldingsskjemaet, dette åpner alltid torsdag kl 12.00 uka før turen arrangeres.
    Her gjelder førstemann-til-møllaprinsippet!
    Turene våre har ofte begrensninger på antall plasser. Dette varierer, men ligger ofte på 8-12 plasser, grunnet sikkerhet og utstyrskapasitet.
  4. Du vil senere motta en epost om du har fått plass på turen, eller om du er kommet på venteliste.
  5. Møt opp på turmøtet! Dette holdes ofte samme uka som turen arrangeres. Der møter de andre som har fått plass på turen. Her blir gitt viktig informasjon om turen.

Foto: Ivar Marthinusen

 

Hvis du vil melde deg av epostlista vår, logg deg inn med ditt NTNU-brukernavn og passord HER og velg deretter “Avslutt abonnement”.

NB! Du må logge deg inn for å melde deg av, funksjonen med å få tilsendt en valideringslink og deretter logge seg av fungerer for øyeblikket ikke.